Home Nieuws 205 Event Historie 205/309 Contact

 © 2017 Peugeot 205-309 Register  | Disclaimer  | Webmaster: Bert Hoekman

De Stichting Peugeot 205 Event is op 21 maart 2013 opgericht, met als doel het organiseren van (jubileum) evenementen rond de Peugeot 205 en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


De Stichting bestaat uit drie bestuurders voor onbepaalde tijd en zijn belast met het besturen van de stichting.


Het huidige bestuur bestaat uit Mario Müller (voorzitter), Frank Morskate (penningmeester) en Ulko Gosma (secretaris), recentelijk aangevuld met twee algemeen bestuursleden: Anne Jan Offringa en Marcel Bruggink.


Binnen de Stichting bestaat de Peugeot 205-309 Club met als doel (kleine) evenementen te organiseren voor de Peugeot typen 205 en 309.